Το Checkin.Travel είναι μια εταιρεία διαχείρισης πωλήσεων που εκπροσωπεί 58 καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι να αυξάνουμε τις πωλήσεις και να διευρύνουμε τη φήμη κάθε ξενοδοχείου, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Για κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά, αναλύουμε το sales plan και προτείνουμε την πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου μας.

Το Checkin.Travel ειδικεύεται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η γνώση της ομάδας μας καθώς και τα ιδιόκτητα λογισμικά μας, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων και των στρατηγικών ανταμοιβής για το ξενοδοχείο σας. Αποσκοπούμε στην υψηλότερη πληρότητα και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Τα παρακάτω τμήματα της εταιρείας μας, προσφέρουν σε εσάς, τους συνεργάτες μας, το δημιούργημα ενός επιχειρηματικού μοντέλου με δομή, λειτουργια, εκπροσώπηση & αποτέλεσμα.

- Contracting
- Reservations
- Yield & Product


Υπηρεσίες

- Contracting.

- Σύναψη και διαχείριση συμβολαίων με Tour Operators, Travel Agents & Online κανάλια διανομής.

- Διαχείριση Τιμολογιακής πολιτικής: Ανάλυση τιμής καταλύματος, διαχείριση τιμής καταλύματος σε καθημερινή βάση.

- Δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ, πωλήσεων και κρατήσεων για όλες τις αγορές- Reservations.

- Διαχείριση κρατήσεων

- Διαχείριση Διαθεσιμότητας

- Room Allocation

- Reallocation

- Overbooking

- Stop Sales- Yield & Product.

- Έλεγχος ανταγωνισμού: Ανάλυση τιμής, εύρεση προσφορών ανταγωνιστικών καταλυμάτων, ενημέρωση για πιθανές ευκαιρίες με σκοπό την μεγιστοποίηση της πληρότητας, του αριθμού των κρατήσεων αλλά και του τζίρου.

- Τιμολόγηση.

- Διαδικτυακή Παρουσια: Ελέγχος της διαδικτυακής παρουσίας του καταλύμματος και ενημέρωση σε περιγραφές, φωτογραφίες και παρεχόμενες υπηρεσίες

- Εκπαίδευση ξενοδόχων σε εξατομικευμένα συστήματα και διαδικασίες για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας.

- Ανάπτυξη Συστημάτων και Τυποποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες.Η ομάδα του Checkin.Travel